• De vil ikke ha asylmottak i Valle. Fra venstre: Astrid Kyte (Sp), Hanne Straume (Ap), Torleiv B. Harstad (Sp) og Bjørgulv T. Berg (KrF). FOTO: JOHS. BJØRKELI

Nei til asylmottak i Valle

Valle kommunes forpliktelser overfor lokalsamfunnet veier tyngre enn de forpliktelsene kommunen måtte ha overfor storsamfunnet når det gjelder opprettelse av asylmottak i Valle sentrum. Det mener et enstemmig planutvalg.