• SØPPEL: Kurven viser hvordan mengden søppel per innbygger i Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne utviklet seg i perioden fra 1992 til 2012. Søppelhaugen på bildet ligger på avfallsanlegget på Støleheia i Vennesla. Sigurd Tvedt er daglig leder for Avfall Sør husholdning.

Kaster tre ganger så mye søppel som for 20 år siden

Antall kilo søppel per innbygger i Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne er tredoblet siden 1992.