• OMSTRIDT SØKNAD: Bjøro Hålands tre sjøboder ligger ved Dvergsnesbukta, innerst i Fidjekilen. De ble bygd i -99 og skal siden ha vært hyppig utleid til overnatting. Eneboligen hans skimtes til venstre i bakgrunnen.   FOTO: Torstein Øen

Godtar ikke Bjøros sjøboder

Fylkesmannen frykter det kan få negative følger langs norskekysten om countryartist Bjøro Håland tillates overnatting i sine tre sjøboder.