• DE SOM KOM: Terje Nodeland (f.v.), Kirsti Torvik, Morten Halvorsen, Hilde Hefte, Asbjørn Hansen, Aril Pedersen, Steinar Haugen, Wenche Beriit Larsen, Lisbeth Lundgreen, Anne Margrethe Sollie, Mette Eliassen, Grethe Trygsland Olsen, Ragnhild Uldal, Vigdis Thorsø Standeren, Leif Garry Tangen, Ivar Thorstensen, Trude Kvamsø Andersen og Sissel Idland. FOTO: Lars Hollerud

Friminutt, 50 år etter

Drikkefonten var borte, kastanjetreet var blitt digert og bjørneskulpturen fryktelig liten.