• NOK: Klinikksjef Nina Iversen ved Sørlandet sykehus mener de ansatte ved Barnesenteret nå må få ro. Her orienterer hun styret under møtet i Flekkefjord torsdag, og foran henne sitter styremedlem Frode Gallefoss. FOTO: Steinar vindsland

- Fjerner opplevd uro

Selv om det ikke fins noen medisinskfaglige grunner for det, aksepterer styret i Sørlandet sykehus den nye vaktordningen ved Barnesenteret i Arendal.