• FORSVARET MÅ BETALE: - Etter at Evjemoen ble nedlagt, og Forsvaret trakk ut alle arbeidsplassene, har Forsvaret åpenbart en forpliktelse til å gjøre dette på en måte som gjør at Evje kan utvikle seg uten Evjemoen, sier Martin Kolberg. FOTO: aust-agder arbeiderparti

Kolberg støtter Evje i støystrid

— Forsvaret må betale, sier parlamentarisk nestleder Martin Kolberg. Han rykker overraskende ut og støtter Evjes kamp for å få Forsvarsdepartementet til å betale for støyskjermingen på Evje.