TATT: Eieren av disse firehjulstrekkerne måtte også punge ut. Foto: Politiet

SONGDALEN/VENNESLA: Tre menn er i Kristiansand tingrett dømt til å betale bøter på henholdsvis 7.500, 9.000 og 12.000 kroner. Den ene saken ble avsluttet forrige uke. En fjerde person har vedtatt forelegg for samme forhold. Kjøringen fant sted i et skogsområde i Songdalen i 2011. — I retningslinjene fra Økokrim er bøtesatsen 15.000 kroner for ulovlig motorferdsel i utmark når det er bart og 10.000 kroner på snøføre. Blir du tatt, og legger alle kortene på bordet, kan det gis strafferabatt, sier politiførstebetjent og miljøkoordinator Steinar Sunde i Agder politidistrikt.

20 anmeldelser

SÅR I NATUREN: Politiet sier ulovlig kjøring på barmark gjør mest skade. Det tar lang tid før naturen klarer å rette opp sårene motoriserte kjøretøy skaper i skog og myrer. Foto: Politiet

Politiet har sammen med Statens naturoppsyn gjennomført flere kontroller så langt i vinter. Flere personer er anmeldt for ulovlig kjøring.Sunde sier de har mottatt tips og meldinger om ulovlig kjøring med firehjulsdrevne biler og ATV-er en rekke ulike steder i Agder. Antall anmeldelser i Agder er på mellom 15 og 20 i året.

Bil rundt Naspe

En søndag i februar oppdaget skiløpere spor fra en firehjulsdreven bil som hadde kjørt rundt den åtte kilometer lange rundløypa om Naspevarden på Drivenesheia. Føreren var heldig som hadde skareføre...

STORE ØDELEGGELSER: Denne gjørmete veien har åpenbart blitt til med gjentatt ulovlig kjøring i et skogsområde i Songdalen. Foto: Politiet

Steinar Sunde sier førerne oftest tester bilene i skogsområder nær hovedveier og gårdsbruk.— Vi slår hardt ned på denne type kjøring, sier han.

Motorferdsel i utmark er forbudt med unntak av ulike næringsmessige og samfunnsnyttige formål. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon for nødvendig transport av bagasje til hytter som ligger mer enn 2,5 kilometer fra brøytet vei.