• DÅRLIG EGNET: Veien innover mot Glamsland er relativt smal med få møteplasser for større kjøretøyer. FOTO: JOSTEIN BLOKHUS

Planer om asfaltverk møter motstand

Planer om et asfaltverk på Glamsland møter motstand blant beboerne i området. De peker blant annet på all tungtrafikken på en dårlig vei med mange skolebarn.