• HJELPELØSHET: Jenter i minoritetsfamilier som bryter med familien står ribbet for relasjoner etter bruddet, sier familieterapeutene Gunhild Gjedrem Skikkeland (t.v.) og Anne Britt Høyland. ? Foto: Reidar Kollstad

Innvandrerjenter rømmer fra familien

10-12 jenter fra innvandrerfamilier i Vest-Agder har fått plass i «skjermede botilbud» på hemmelig adresse.