• Ingen respekt: Anne Wirsching, som bor i et av husene langs Høllesanden i Søgne, konstaterer at folk har liten respekt for skiltingen i området. ?For folk fleste er dette en gratis parkeringsplass, sier Wirsching, og stiller seg undrende til kommunens manglende vilje til å gjøre noe med det hun og de andre beboerne opplever som et stort problem sommerstid. FOTO: Jon Anders Skau

Gruer seg til årlig parkeringskaos

Parkeringsanarkiet råder langs Høllesanden, og beboerne fortviler over situasjonen.