• BRANT: Åpne flammer inne i denne nettstasjonen førte til at sentrum på Tangvall ble mørklagt. Fortsatt er 1200 husstander uten strøm. FOTO: Tipser

Søgne sentrum mørklagt etter strømbrudd

1800 husstander ble strømløse etter brann i en nettstasjon på Langenes.