Stengt for togtrafikk på Oslo S

NSB opplyser at det er en feil på sporet.