• Vertinnen: Bjørg Bjørsvik, leder av eldrerådet i Søgne, er primus motor for middagssamlingene. ?Å servere maten på fat er viktig, sier hun, og stiller her opp som servitør for Reidar Skuggedal (85). Til venstre sitter Anne Lise Holen (89). FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Middag med mening

For noen er middag så mye mer enn mat.