• Hans Fredrik Grøvan (KrF)

- Tøft i oppstartsfasen