• UTE FRA SØRLANDET: Knut Arild Hareides menn i Agder får ikke fornyet tillit fra landsdelens skoleelever. I bakgrunnen står Torhild Bransdal, andrekandidat for KrF i Vest-Agder og ordfører i Vennesla, Jørgen Kristiansen, varaordfører i Kristiansand, Per Sverre Kvinlaug, tredjekandidat for KrF i Vest-Agder og Hans Fredrik Grøvan, førstekandidat i for KrF i Vest-Agder.

KrF har god tro