• SIKKER INNSAMLING: Maren Erland og Eivind Reiersølmoen gjennomførte Credorussens misjonsløp på rulleskøyter, godt sikret med knebeskyttere og hjelm. FOTO: Lars Hoen

Samlet inn penger på rulleskøyter

— Vi ville gjøre noe annerledes, sier Maren Erland og Eivind Reiersølmoen.