• KOMMUNENS ANSVAR: Leder av barnevernsvakta i Kristiansand, Monica Brunner, sier kommunen er forberedt på at det kan komme mange tiggerfamilier til Kristiansand i sommer. ?Vi går i dialog med foreldrene hvis barna lever under uverdige forhold, sier hun.

- Barn som tigger er vårt ansvar