• SPREDNING: Kartet til venstre viser forrige måling av flått, gjort av Reidar Mehl i 1983. Kartet til høyre viser hvor flått er registrert nå. Tettheten er størst langs sørlandskysten, men flåtten har flyttet seg kraftig innover i landet, og finnes i de fleste kommuner i Sør-Norge. FOTO: Parasites & Vectors

Flåtten har inntatt fjellet

Flått er ikke lenger et kystproblem. Nye undersøkelser viser at det forhatte krypet sprer seg innover i landet – og finnes nå på 600 meters høyde over havet.