• ARBEIDSFORDELING: Ruth-Heidi Hovden finner mobiltelefoner, Øyvind Kleppa finner eierne. FOTO: Lars Hollerud

Mobiljegerne

Hun finner mobiltelefoner. Han finner eierne.