• EKKELT: Aage og Ragnhild Ellila liker dårlig at overvann fra naboens kloakk renner gjennom båthuset deres. FOTO: KJARTAN BJELLAND

Har naboens kloakk i båthuset

Overvann fra naboens kloakk renner gjennom familien Ellilas båthus.