Gjennom Vennesla i 100

En mann (21) må holde seg unna rattet etter å ha forsert Venneslaveien dobbelt så kjapt som reglene tillater.