KRISTIANSAND: Kristiansand tingrett har dømt mannen til 90 dagers fengsel. 60 dager må sones, 30 dager er gjort betinget.

Mannen ble frifunnet for å ha utnyttet sin stilling, et avhengighetsforhold eller et tillitsforhold til jenta for å oppnå seksuell omgang.

— Dette reagerer jeg på. Han var min sjelesørger gjennom mange år, forteller jenta til Fædrelandsvennen.

Det var i en periode fra våren 2004 til høsten samme år at ungdomslederen en rekke ganger begikk de seksuelle overgrepene mot jenta. Overgriperen er dobbel så gammel som den fornærmede.

I forbindelse med straffeutmålingen skriver retten blant annet at det i skjerpende retning er lagt vekt på at tiltale var dobbelt så gammel som fornærmede. «Tiltalte utnyttet således sin overlegenhet i alder og utvikling. I skjerpende retning legger retten også vekt på at tiltalte var klar over at fornærmede hadde personlige problemer, og også at han påført henne ytterligere belastning, idet det for henne, og også for ham, var syndig det de holdt på med og derfor måtte skjules for omverdenen. Videre må det vektlegges at fornærmede i ettertid har vært preget av store psykiske problemer som i alle fall delvis er en følge av overgrepet. Generelt sett er det en fare for at overgrep som dette kan gi psykiske skadevirkninger», skriver tingretten.

Den domfelte må også betale 25.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta.