Reketråleren «Pil» ble bygd i 1922 av Søren Olsen Barmen, i Sørfjorden ved Risør. Nå skal risørskøyta restaureres tilbake til fordums prakt. Det nitide arbeidet foregår på Bragdøya, i regi av kystlaget.«Pil» var første generasjon reketråler og gikk på fiske fra Hvaler. Nå er den registrert som verneverdig fartøy hos Riksantikvaren og tilhører den Bragdøya Kystlag.Kystlaget har tre generasjoner risørskøyter. De to andre er «Dagmar» fra 1900, som ble bygd som losbåt med seil, og «Nesbuen» fra 1948, som ble bygd til Flekkerøya, dengang som «Galant».Som ny kostet 35,5 fot store «Pil» 3200 kroner uten motor. Nå blir den restaurert for halvannen million. I tillegg til at åtti prosent av spantetømmeret og omtrent like mye av huden skiftes ut, skal den få nytt bjelkelag og nytt dekk. Originalinnredningen i forpiggen er tatt vare på og skal på plass igjen, men den moderne dieselmotoren skal byttes med en 24 hk Rapp semidiesel.Og om det ikke ser sånn ut nå, «Pil» skal på vannet i mai, og ferdigstilles i 2009.