KRISTIANSAND: Raset gikk rundt klokken 13, mens det foregikk anleggsarbeid i området. Politiet har ikke mottatt melding om noen personskade i forbindelse med raset.

— Det skjedde i forbindelse med ervervelse av nytt land, forteller driftssjef Thomas Granfeldt jr. ved Kristiansand havn, til fvn.no.

Ifølge Granfeldt skal det ikke ha oppholdt seg noen personer i rasområdet.

Totalt skal arealet på Langmannsholmen utvides med 4000 - 5000 m2, og det var rundt 1500 m3 av denne massen som raste ut i sjøen.

Geologer begynte å undersøke rasstedet umiddelbart i etterkant. Såkalte poretrykksmålere var montert i området, og disse kan gi svar på hva som utløste raset.