• Lars Hoen (arkiv) FOTO: Lars Hoen (arkiv)

Krever lik behandling for alle danskeferjer

Color Line mener det blir feil å innføre strengere skjenkebevilling bare for ferjene som trafikkerer mellom Kristiansand og Danmark.