KRISTIANSAND BYSTYRETFrP og Demokratene ble nedstemt i ønsket om helt eller delvis forby tigging i Kristiansands gater. Begge forslagene falt med 37 mot 16 stemmer.Det var Frps gruppeleder Tor Utsogn som i en interpellasjon til ordføreren ba om hjelp for å få innført et forbud ved å endre politivedtektene. Ordfører Per Sigurd Sørensen mente at norsk lov ikke gir anledning til å innføre et slikt forbud dersom tiggingen ikke er organisert og styrt av bakmenn. Flere representanter fra Demokratene og Frp entret deretter talerstolen og hevdet de kunne bevise en organisert og til dels aggressiv tigging i byen.Ordfører Per Sigurd Sørensen mente det var lite toleranse fra enkelte av byens innbyggere, og han ba folk vise en human innstilling fordi det er tragiske skjebner her. — Jeg opplever mange bemerkninger og kommentarer fra folk, som jeg synes er triste. De vitner om at begreper som respekt, toleranse og medmenneskelighet, for enkelte er forbeholdt de som kanskje er likest oss selv. Forslagene om tiggeforbud ble støttet av Fremskrittspartiet, Demokratene, Pensjonistpartiet og Senterpartiet. ROAR GREIPSLAND