• PAUSEROMMET: De ansatte får ikke brukt pauserommet denne dagen, her blir elevene undervist etter beste evne mens en og en tannlege-behandles. FOTO: Jarle R. Martinsen

Må undervises hos tannlegen

Dette er et nokså spesielt klasserom: Konsmo-elevene undervises i tannlegens pauserom mens de venter på tannlegetur.