• FOTO: Illustrasjonsfoto / Scanpix

Alle får barnehageplass

En midlertidig modul-barnehage på Lumber sørger for at alle som har søkt, får barnehageplass fra august i Kristiansand.