Lærte av Froland-brann

Måten man taklet den enorme brannen i Froland, får nå konsekvenser for håndteringen av fremtidige skogbranner i hele landet.