• FOTO: FOTO: CHRISTIAN FISCHER, WIKIPEDIA COMMONS

Frykter krabbeinvasjon på Sørlandet

Flere dykkere skal ha observert den svært skadelige kinesiske ullhåndskrabben i Mandalselva. Sørlandet står overfor en skummel krabbeinvasjon.