- Mer ulovlig kjøring

— Dette er ikke riktig måte å regulere kjøringen på, sier snøscooterorganisasjonen.