- Vi har brukt fryktelig mye på dette

For å blidgjøre beboerne på Søm har Maersk Drilling brukt om lag 1,2 millioner kroner på støydempende tiltak.