Trafikkuhell ved Torridalsveien

Fikk vannplaning og traff betongkloss, men kun snakk om mindre materielle skader.