KRISTIANSAND: — Fantastisk. Jeg er overveldet over støtten jeg har fått fra folk. På Facebook har nesten 80 skrevet støtteerklæring. Nå må bare politikerne ordne opp, sier Nodeland.

Det har skapt stort engasjement at hun truer med å legge ned galleriet og kaffebaren sin etter at formannskapet nektet henne skjenkebevilling tidligere i uken.

Begrunnelsen for å nekte er at reglene ikke tillater skjenkesteder i boligområder. Ved siden av galleriet ved gamle Lundsbroa bygges nå blokk. Samtidig er det en regel om at skjenking ikke skal utvides til nye bransjer og næringer.

Snur

Men etter at protestene kom, og Vidar Kleppe (Dem) krevde ny behandling i bystyret, har enkelte politikere begynt å røre på seg.

— Pensjonistpartiet stemte mot, men jeg mener vi må stemme for, og jeg skal snakke med de andre om det. I tilfellet Galleri Sol er det en liten sak for politikerne, men en meget stor for galleriets drift. Faktisk spørsmål om drift eller nedleggelse av hele arbeidsplassen, sier Pps bystyrerepresentant Helge Refsnes.

Høyre og Frp støttet skjenkebevilling. Høyres Inger Skeie Hansen sier hennes parti vil mene det samme i bystyret, og derfor vil stemme for Kleppes forslag om å ta saken opp på nytt.

— Jeg tror på flertall nå. Høyre og Frp er 20 representanter. Vi har to. Pensjonistpartiet har tre. Da er vi bare et par stemmer unna – og det vil nok noen av småpartiene ordne opp i, sier Kleppe.

Ryddighet

Aps Mette Gundersen sier hennes parti er for å gi Sol Nodeland skjenkebevilling, selv om de stemte mot.

— Når vi stemte mot, handler det om politisk ryddighet. Vi må følge regelverket vi selv har vedtatt. Derfor har vi krevd en gjennomgang av regelverket. Når regelverket er endret, kan Sol Nodeland få bevilling. Så hvis Sol og Kleppe bare er litt tålmodige, ordner dette seg uansett, sier Gundersen.

Når en sak tas opp fra underliggende utvalg i bystyret, er formalia følgende. 18 må stemme for at saken tas opp. Så kommer saken opp i full bredde i påfølgende møte, i dette tilfellet bystyremøtet 8. desember.