Utrygg is på Sørlandet

Mildværet gjør isen utrygg flere steder på Agder. Slik ferdes du trygt.