• Slik er det nye handlesenteret tenkt å se ut. Skissen er laget av arkitektfirmaet. FOTO: AMB Arkitekter AS

Ny handelspark i Flekkefjord

Neste vår starter byggingen av det første forretningssenteret i handelsparken like øst for Flekkefjord sentrum.