Sender lovstridig reklame med fakturaen

Bilister på Sørlandet er misfornøyde med at Kristiansand Bompengeselskap sender reklame med fakturaen.