Elkem Solar sikter mot pluss

Produksjonen øker ved Elkem Solar, men underskuddene er fortsatt store.