• FOTO: ARKIV

Overskudd i Kristiansand kommune

Regnskapet for Kristiansand kommune viser et overskudd på 31,6 millioner kroner i 2006.