Alarmtelefon for barn i nød

En egen nødtelefon for voldsutsatte barn vil bli opprettet i løpet av våren. Den vil være døgnåpen, gratis og gjøre det mye lettere enn i dag å oppnå kontakt med hjelpeapparatet.