Flere vraker bilen i sør

Tall fra Toll— og avgiftsdirektoratet viser at 16,6 prosent færre har vraket bilen hittil i år i forhold til samme tid i fjor på landsbasis. I Kristiansand er tendensen stikk motsatt.