• Ivar Bergundhaugen fra Kristiansand Venstre og Oddbjørn Hagen fra Vennesla Venstre vil bruke penger på å øke stillingene til alle som jobber deltid i helsesektoren. FOTO: Bjelland, Kjartan

Lover full arbeidsdag til alle ansatte i helse­sektoren

Kun én av tre ansatte i helsesektoren jobber heltid. Det vil Venstre gjøre noe med - enten man jobber frivillig eller ufrivillig deltid.