• f.v. Gisle Meininger Saudland (FrP), Beate Marie Johnsen (V), Sally Vennesland (H), Jorunn Gleditsch Lossius (KrF), John Olsen FOTO: Jon Berntsen Kåsa

Fem millioner til Hestmanden – tilbake på vannet neste år

Vest-Agder museet har fått innvilget fem millioner fra statsbudsjettet til vedlikehold og drift av 108 år gamle D/S Hestmanden.