• Byggeområdet ligger i dag i rød støysone, men når utearealene plasseres på blokkas rolige side skal det bli fullt levelig for beboerne i Oddernes tun, for naboer og Steinerskolen ved siden av. For ordens skyld: Trafostasjonen i bakgrunnen til venstre er revet. FOTO: Basis Arkitekter

120 nye boliger ved Oddernes kirke

Blokkbebyggelsen i tre til sju etasjer skal ligge som en støyskjerm mot E 18 i enden av Bjørndalssletta.