• Kreftlegene ved Sørlandet sykehus som oppdaget en type kreftmedisin som også virker mot nervesmerter. Fra venstre: Overlege Christian Kersten, overlege Marte Cameron og Svein Mjåland, leder Senter for kreftbehandling ved Sørlandet sykehus HF. Foto: Kjell Inge Søreide FOTO: Kjell Inge Søreide

Milliardforskning kraftig forsinket

Kreftmedisinen som så ut til også å virke mot sterke nervesmerter skulle vært i salg i år, og kunne skaffet Sørlandet sykehus og de tre forskerne milliardinntekter, er kraftig forsinket.