• Fylkesarkeolog Ghattas Sayej med hvalbeinet som nå er aldersdatert. Han kjenner ikke til at det er funnet eldre deler av levende vesener i Norge. FOTO: Eivind Kristensen

Sensa­sjonelt funn i Søgne: «Trestykke» var 15.000 år gammelt hvalbein

«Trestykket» lokalhistoriker Jostein Andreassen fikk fra anleggsarbeidere i Søgne var i virkeligheten et hvalbein. En fersk aldersdatering kan føre til at historien om siste istid må skrives om.