Klatrer Graham Dailly, som er ansatt i Vinje Industri AS, henger her på den gamle Varoddbrua fra 1956, hvor han monterer utstyr for en diamantvaier som skal kutte brotårnet. Klatrer Graham Dailly, som er ansatt i Vinje Industri AS, henger her på den gamle Varoddbrua fra 1956, hvor han monterer utstyr for en diamantvaier som skal kutte brotårnet. Foto: Tormod Flem Vegge

Profe­sjonelle klatrere er i sving for å rive den gamle henge­broa