Fylkeslegen kaller sykehusdirektøren inn på teppet

foto