Inves­teringer fører til markant økning i kommu­nale avgifter