Fjernet rett fra menyen etter kritikk fra Gunhild Stordalen